Verzekeraars

Lijst met verzekeraars 2014

Met alle verzekeraars via de Stichting georganiseerde eerstelijn Zoetermeer (SGZ) een contract gesloten.

Het is mogelijk dat u daardoor mijn naam niet onder de gecontracteerden op de website of telefonisch door krijgt  van uw verzekeraar. Indien u aan uw verzekeraar doorgeeft dat het contract loopt via de SGZ onder het AGBnummer 53530013 moet het zo zijn dat u van hen de bevestiging krijgt dat er inderdaad een contract met hen is gesloten.

Als het geen verzekerde zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ betreft ontvangt u een rekening van ons ad € 90,- per gesprek van 45 minuten of naar rato voor een korte afspraak of een telefonisch- of e-mailcontact.

Afhankelijk van uw verzekeraar en van de voorwaarden in de aanvullendeverzekeringspolis heeft opgenomen is het mogelijke dat een gedeeltelijke, en soms ook een volledige vergoeding, door u bij uw verzekeraar te verhalen zijn. U dient dit zelf bij uw verzekeraar en in uw polis na te gaan.<< Terug