E - Health

E-health of preciezer E-mentalhealth is een ontwikkeling die is ingegeven door de mogelijkheden die het internet biedt op het gebied van hulpverlening,
de verwachtingen die de overheid heeft over de toename van de toepassing ervan en de eisen die verzekeraars zullen gaan stellen aan behandelaars en cliënten.

Er bestaat inmiddels een scala aan internet hulpprogramma’s voor lichte klachten die zelfstandig, of deels ondersteund door een therapeut, zijn te volgen.

Mijn ervaring als psycholoog bij het toepassen van deze programma’s is dat ze niet flexibel zijn in relatie tot de cliënt die komt met zijn klachten maar met name alleen klacht gericht zijn. Meestal moet er een vast stramien worden doorlopen wat slechts voor een beperkt aantal mensen een goede manier van behandelen is. Ook zijn ze niet flexibel voor een generalistisch werkende psycholoog die meerdere methoden kan combineren afhankelijk van de klachten, de persoon van de cliënt en de huidige omstandigheden.

Daarom heb ik onder de naam Co-acting (een samenwerking tussen Mohle+Landman en Intralis) een webapplicatie ontwikkeld die meer recht doet aan zowel de cliënt als de therapeut en waarbij e-health een gewoon onderdeel vormt van de hulpverlening in combinatie met gesprekken ook wel  “blended e-mentalhealth” genoemd.

Voor de cliënt heeft het de volgende voordelen:

Online cliëntendossier 

Binnen een beveiligde omgeving via inlognaam en wachtwoord kunt u gebruik maken van het programma.  Het programma voldoet aan de geldende normen (ISO) Het online cliëntendossier is toegankelijk voor zowel de cliënt als de therapeut. Binnen het online dossier kunt u verschillende zaken doen.

Keuze uit online opdrachten 
De therapeut kent op basis van de klachten, de persoon van de cliënt, de mate waarin men vaardig is op internet, of de persoonlijke wensen, opdrachten toe. Er is geen sprake van een verplicht te volgen routing bij klachten, maar er wordt maatwerk geboden. U bent uitgangspunt, niet de standaardisatie van een bepaalde behandelwijze voor een bepaalde klacht. Vanuit de verschillende therapieën én organisatiekunde( gericht op persoonlijke ontwikkeling en managementvraagstukken) zijn ruim 100 opdrachten beschikbaar. Deze bestaan uit tekst-, audio- en videobestanden. De kracht ligt in het combineren van de verschillende type opdrachten op basis van maatwerk richting de cliënt. U maakt de opdrachten in uw online cliëntendossier. De therapeut kan dit volgen en ziet in het eigen dashboard of opdrachten zijn gemaakt. 

U kunt gebruik maken van de functie van Dagboek, dit kunt gebruiken als een dagboek of als een online schrift voor het maken van de opdrachten.

Online therapiedoelen registreren
U beschikt over uw eigen online dossier waarbij u regelmatig een check doet op de doelen van de hulpverlening: de indicatoren 
De therapeut kan, in overleg met u, persoonsgebonden indicatoren, doelen vaststellen waarbij u online binnen uw dossier de vorderingen of hoe het met u gaat regelmatig kunt registreren. Met behulp van deze indicatoren zijn door zowel door u als door de therapeut de ontwikkelingen te volgen.

Online afspraken maken 
in de digitale agenda door zowel de cliënt als door de therapeut. De afspraken kunnen per kwartier worden ingeboekt. Face to face, skype, telefoon, email). 

Inloggen op Landman Psychologie E-Health: Link