Visie

“Het doel van het leven is jezelf worden”

Als mens streef je naar een leven vol plezier, voldoening en zingeving in verbondenheid met anderen. Dit is wat ik iedereen toewens om in het leven te realiseren, het is een levenslang proces. Soms is het zo dat er, tijdens dat proces, een stagnatie plaatsvindt waarbij een mens in de problemen kan komen met zichzelf en/of met zijn omgeving.

Wat ik beoog is mensen daarin bij te staan op verschillende manieren, passend bij de persoon en de klachten, om het proces tot wording weer op gang te krijgen. Het resultaat daarvan moet zijn dat de mensen zelf weer verder kunnen, meer in harmonie met zichzelf en met hun omgeving.

Tijdens de opvoeding moeten volwassenen tegemoet komen aan de basisbehoeften van een kind. Als dit niet, op een aan de ontwikkelingsfase van het kind aangepaste manier, gebeurt veroorzaakt dat pijn, frustratie, wanhoop en vervreemding. Deze klachten kunnen zich ook in het volwassen leven blijven voordoen of tijdens een crisis of uitputtingsslag naar de oppervlakte komen.

Ik werk zo praktisch mogelijk met mensen en neem in eerste instantie hun lichaam als vertrekpunt, als basis. Vaak zijn er lichamelijke klachten als bijvoorbeeld vermoeidheid, hyperventilatie en vele lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben. Dit vraagt zowel een psychologische benadering voor de geest als een hele praktische benadering voor het lichaam. Het lichaam is zo concreet dat het vast te pakken en te beïnvloeden is. Door zelf aan de slag te gaan met methodieken, onder meer ademhalingsoefeningen, luisteren naar de signalen van het lichaam, krijgt een mens al snel wat meer controle over zijn klachten. Hierdoor kun je eerder grenzen signaleren, stellen en handhaven en kunnen bepaalde klachten zelfs verdwijnen. Het geeft zowel bij angst-, bij depressieve klachten, als bij een burnout al snel resultaat waardoor ook de psychologische behandeling wordt bevorderd.

Terug naar de basis, een gezonde geest in een gezond- en/of evenwichtig lichaam. De associatie die dat bij mij oproept zijn de meest basale elementen in de natuur als: aarde (het lichaam), water (de lichaamsvloeistoffen), vuur (de lichaamstemperatuur en de verbranding) en lucht (de ademhaling, zuurstof, de ruimte). 

Daarnaast moet de mens in zijn jeugd in voldoende mate zijn bevredigd in zijn basisbehoeften: plaats, voeding, bescherming, steun en begrenzing. 
Als de balans in een van de basiselementen of basisbehoeften is verstoord ontstaat er een probleem, een stagnatie in de ontwikkeling en het welbevinden, zowel op het lichamelijke vlak als op het psychische vlak. Ik ga er daarbij vanuit dat beide zeer sterk met elkaar verbonden zijn zowel letterlijk als figuurlijk.


Uitleg 4 elementen klik hier>>


Persoonlijke gegevens

Tijdens de afgelopen jaren studie en het werken als therapeut heb ik mij door velen, cliënten, docenten en collega-therapeuten laten inspireren. 
Na een aantal jaar bestudering van de Yoga en Oosterse filosofie, begon het aan mij te knagen dat ik zo weinig wist van mijn Westerse wortels en dacht met een studie filosofie die kennis goed te kunnen aanvullen. Voor toelating tot de studie kwam ik een vreemde taal tekort en werd geadviseerd om via de propedeuse psychologie in te stromen. Tijdens die psychologiestudie in Leiden raakte ik dermate geïnspireerd door professor René Diekstra en zijn enthousiasme voor de eerstelijnsgezondheidspsychologie dat ik besloot door te studeren voor het doctoraal klinische- en gezondheidspsychologie. 
Na het afstuderen ben ik in 1990 met 2 collega’s het bureau Triade voor eerstelijnspsychologische hulpverlening gestart. Na het terugtrekken van de partners, wegens leeftijd en ander werk, is de samenwerking na 17 jaar beëindigd. Ik ben zelfstandig verder gegaan onder de naam Landman psychologie.

Ik ben geregistreerd in het register BIG van de overheid als gezondheidspsycholoog en heb vele verschillende cursussen en opleidingen gedaan o.m. op het gebied van cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie, cliëntgerichte therapie, schemagerichte therapie, Acceptance- en commitmenttherapie (ACT) en pesso-psychotherapie en daarnaast allerlei cursussen op het gebied van psychodiagnostiek.

De Pessotherapie opleiding (www.pesso.nl ; www.pessotherapie.nl )met de heer Al Pesso zelf als grote inspirator, heeft op mijn kijken naar en behandelen van mensen en hun problemen, veel invloed gehad en heeft mij behoorlijk gevormd in het groeien en steeds blijven ontwikkelen van mezelf tot een steeds betere therapeut. De methode en de mensen die bij de opleiding betrokken zijn geweest, ben ik hiervoor zeer dankbaar. Het geeft een extra fundament, waardoor ook andere methoden zoals o.m. de cognitieve gedragstherapie een extra ondergrond krijgen en een beter en groter effect bewerkstelligen dan voorheen.

In 2011 ben ik een samenwerking aangegaan met Els Mohle organisatieadviseur/verandermanager onder de naam mohle+landman (www.mohlelandman.nl). Wij verbinden kennis over (re)organisatieverandering met kennis over gedrag- en het relationele, het dynamische tussen mensen en de dynamiek van organisaties. Vanuit die functie geef ik ondermeer ook individuele- en team coaching aan managers ook indien gewenst in een mix van e-coaching.

Blended e-mentalhealth: In 2013 heb ik samen met de softwareontwikkelaars van Intralis onder de naam Co-acting een webapplicatie ontwikkeld voor e-mentalhealth waarin cliënten dmv een online dossier kunnen werken aan bij hen passende oefeningen en opdrachten en informatie dmv tekst, video, audio, chat of skype.